zaterdag 17 november 2012

Geroepen; huwelijk en diaconie

Vandaag viert de Kerk de feestdag van de heilige Elisabeth van Thüringen (1207-1231). Als dame van adel, koningin, werd ze geraakt door de spiritualiteit van Franciscus. Ondanks weerstand gaf ze haar leven aan de armen en zieken. Ze trad in het huwelijk met Ludwig. ze beleefden een liefdevol huwelijk waaruit zij kinderen mochten ontvangen. Maar in haar huwelijk werd ze door God bijzonder geroepen tot de dienst van naastenliefde. zo gaf ze haar leven volledig aan God. Vandaag vieren we haar gedachtenis en getuigenis als echtgenote, moeder en steun en toeverlaat voor mensen in nood. Heilige Elisabeth, bidt voor ons!