zaterdag 3 november 2012

Dienstbaar! Hier?

Als we spreken over diakens of over het diaconaat, dan denken we vrijwel direct aan de zorg voor armen, zieken en groepen mensen die aan de rand van de samenleving worden geplaatst. Dit is ook terecht, want de diaken is belast met de zorg voor, zoals het Nieuwe Testament dat verwoord: "Weduwen en wezen". Dit is een belangrijke taak van de diaken. Echter, de diaken is op meer manieren dienstbaar. Hij is ook dienstbaar aan de verkondiging van Gods Woord. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de Eucharistieviering, waarin de diaken het Evangelie leest en eventueel preekt.
De diaken wordt dus zowel in de de zorg voor anderen en de leniging van hun nood, alswel aan de verkondiging dienstbaar. Daar waar de diaken zichtbaar is, is hij ook verkondigend aanwezig: als je de diaken ziet, die gekomen is om te dienen naar het voorbeeld van Christus, dan doet dat een appèl op ons allen om na te denken over het onze roeping tot dienstbaarheid aan God en mens.

Eigenlijk is bij de diaken, maar ook bij iedere andere gelovige, telkens weer de vraag: hoe kan ik dienstbaar zijn aan God en mensen binnen mijn eigen mogelijkheden en situatie. Hiermee bedoel ik te zeggen dat je altijd weer wordt opgeroepen om het Evangelie van dienstbaarheid, gerechtigheid, vrede en liefde concreet zichtbaar, tastbaar en uitvoerbaar te maken in jouw eigen context.
Als je in de gezondheidszorg werkt is het goed zichtbaar en voor de hand liggend dat je dienstbaar kunt zijn door die mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd goed te verzorgen.
Maar ook als je op kantoor werkt, of in een winkel kun je je afvragen: "Hoe kan ik hier dienstbaar zijn, Christus navolgen en hierdoor Hem verkondigen.".

Deze vorm van dienstbaarheid mag natuurlijk de eerste vorm van dienstbaarheid aan God (onder in de dienst aan het altaar), de verkondiging van God en de naasten (in de concrete zorg voor de mens in nood) niet verwaarlozen, maar het kan het wel verrijken.
Het daagt niet alleen diakenstudenten (en mij dus ook) en diakens uit, maar het daagt iedereen uit om na te denken over de vraag: "Hoe kan ik mij dienstbaar opstellen in mijn werk, mijn gezin, mijn huwelijk, mijn hobbyvereniging en ga zo maar door. En hoe laat ik zien dat ik christen ben en Hem wil volgen en verkondigen in woord en daad!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten